Opvoeding

Opvoeding van een kitten

Steeds meer mensen zijn katten als gezelschapsdier gaan houden, omdat men meent dat ze makkelijk alleen kunnen zijn. Bij plotse veranderingen in de thuissituatie, zoals de geboorte van een kind of er komt een nieuw huisdier bij (hond of kat) kunnen er gedragsproblemen gaan ontstaan. Hierdoor gebeurt het nogal eens dat katten in een asiel worden geplaatst of zelfs worden geëuthanaseerd.

De gedragsproblemen bestaan uit sproeien in huis, niet accepteren van de nieuwe huisgenoot, agressief gedrag, wegloop gedrag, angstig gedrag, ongeremd overactief gedrag, wolzuigen en bijten.
Katten zijn sociale dieren, ze jagen wel solitair op kleine prooidiertjes (met zijn tienen op een muisje jagen is niet zo zinvol), maar ze leven in een groep en verzorgen elkaars nakomelingen.

Belangrijk is om kittens op een leuke en beheerste manier bij herhaling kennis te laten maken met soortgenoten, andere diersoorten (inclusief de mens), nieuwe situaties en prikkels, opdat zij deze makkelijker als iets positiefs gaan ervaren. Kittens moeten ook de tijd krijgen om die nieuwe prikkels te verwerken, dus voldoende rust/slaap. Oftewel; slapend slim worden!!!

De hersenen van een kitten

Er is maar een korte gevoelige periode waarin de kittens op de juiste manier te socialiseren zijn. Deze periode duurt van 2 tot 7 weken leeftijd. In deze periode neemt het aantal verbindingsstukjes in de hersenen toe. Het is dus belangrijk om in deze periode optimaal gebruik te maken van het socialiseren van het kitten, want na die periode is dat vrijwel niet meer mogelijk.

De hersenen van het kitten wegen bij de geboorte 20% van het uiteindelijke gewicht. Op 3 maanden leeftijd zijn de hersenen uitgegroeid. Ze maken dus in een heel korte periode een enorme groeispurt door. Dus in deze periode moet het sociale gedrag aangeleerd worden. Zoek naar een fokker die actief socialiseert op mensen, andere katten, andere dieren etc.

Erfelijkheid en aangeleerd gedrag

Natuurlijk speelt het sociale gedrag van de ouders ook mee. Met betrekking tot de erfelijkheid is het voornamelijk de vader die het erfelijk materiaal voor sociaal gedrag doorgeeft.
Ook is het van belang het juiste voorbeeld van soortgenoten te krijgen, zoals de moeder. Verder zijn het ras, de leeftijd van plaatsing en de omstandigheden waarin het kitten terecht komt van invloed op de ontwikkeling van sociaal gedrag.

Sociaal naar mensen

Al vroeg na de geboorte in mensenhanden genomen worden zorgt ervoor dat het kitten minder geneigd zal zijn om te vluchten, kittens zullen zelfs sneller hun oogjes openen.

Het aantal minuten lichamelijk contact is ook van belang namelijk zo’n 45 minuten per dag, langer heeft geen groter effect.

Het actief socialiseren

1. Fokker: een goede fokker onderneemt veel met de kittens en biedt verschillende prikkels aan. Vooral het contact met verschillende mensen tussen de 2 en 7 weken leeftijd is heel belangrijk.
2. Ideaal gezien is het het mooist om een kitten op 9 a10 weken leeftijd te plaatsen bij de nieuwe eigenaar.
3. Op de juiste manier het kitten in het nieuwe huis introduceren. Het liefst eerst in een kleine ruimte, een groepsgeur maken en dan geleidelijk alle gezinsleden erbij en evt andere katten en andere dieren.
4. Gewenst gedrag belonen is beter dan ongewenst gedrag bestraffen. Op deze manier worden regels duidelijk zonder dat de binding met de eigenaar er onder lijdt.
5. Om sociale soort
6. specifieke gedragingen zoals grenzen en bijtremming te leren moeten katten tot een leeftijd van 14 weken contact hebben met andere katten om zich later sociaal te gedragen.
7. Socialiseren op mensen en andere diersoorten, met name honden, omdat het angstig wegrennen voor honden bij honden het najagen oproept.
8. Het laten wennen aan allerlei handelingen zoals pillen ingeven, borstelen, tandenpoetsen etc. Ook fijn voor de dierenarts.
9. Laten wennen aan de bench ,halsbandje, vervoersmand en de auto.
10. Voorkom verveling door samen te spelen, omgevingsverrijking en kittenspeelgoed. Nooit met de handen laten spelen, want dan graaien ze later als ze ouder zijn ook niet naar uw handen.
11. Kittens aan verschillende smaken voeding laten wennen.

X